Viktiga milstolpar

Ett byggprojekt som Vargbacken tar relativt lång tid att genomföra och passerar ett antal steg på vägen. Här får du en löpande överblick över vad som hänt, händer just nu och ska hända härnäst.

mars 2018
Marklov beviljat
april 2018
Etablering av arbetsplats
maj 2018
Start markarbeten
juni 2018
Bygglov beviljat för punkthusen, 64 lgh
juli 2018
Bygglov beviljat för parkvillor, 44 lgh
oktober 2018
Byggstart punkthusen
april 2019
Bygglov beviljat för parkvillor, 48 lgh
juni 2020
Prel. byggstart 10 parkvillor, 40 lgh
november 2020
Inflyttning punkthusen
januari 2021
Prel. byggstart 13 parkvillor, 52 lgh
januari 2021
Prel. inflyttning 10 parkvillor, 40 lgh
oktober 2021
Prel. inflyttning 13 parkvillor, 52 lgh