Viktiga milstolpar

Ett byggprojekt som Vargbacken tar relativt lång tid att genomföra och passerar ett antal steg på vägen. Här får du en löpande överblick över vad som hänt, händer just nu och ska hända härnäst.

mars 2018
Marklov beviljat
april 2018
Etablering av arbetsplats
maj 2018
Start markarbeten
juni 2018
Bygglov beviljat för punkthusen, 64 lgh.
juli 2018
Bygglov beviljat för parkvillor, 40 lgh.
september 2018
Försäljningsstart till förhandsintressenter
oktober 2018
Byggstart punkthusen
november 2018
Försäljningsstart till allmänheten
februari 2019
Byggstart parkvillor
mars 2020
Inflyttning