Husen på Vargbacken

Vargbacken erbjuder två olika typer av boenden, i parkvillor och punkthus, grupperade kring en vägslinga med en enda infart från huvudvägen. Husen kännetecknas av modern, ren arkitektur med traditionella referenser och lägenheterna av bekvämlighet och kvalitet.

Klubbhuset

På central plats på Vargbacken planerar vi ett gemensamt klubbhus. En plats för möten och umgänge, med resurser som alla har användning för och nöje av. Exakt vilka är ännu inte beslutat, men möjligheter är kök och festlokal, motionsmöjligheter, övernattningsrum, lokal för föreläsningar med mera. Grönområdet utanför kan ha boulebanor och grillplats. Tanken är att skapa en samlingspunkt och en naturlig plats där man kan träffas och umgås. Allt för att ge möjlighet till ökad gemenskap och sammanhållning grannar emellan.

 

Klubbhuset planeras att byggas i senare projektskede.

Tänkbara resurser i klubbhuset

En större lokal för aktiviteter som dans eller gymnastik.

Fullt utrustat kök i kombination med en pub och lokal för fest och umgänge.

Mindre sällskapsrum lämpliga för bridge, schack och sällskapsspel.

En lokal lämplig för besökande frisör och massör.

En lokal med träningsmöjligheter, till exempel olika gymredskap.

En uteplats för varma sommarkvällar, med grill och boulebana.

För oss i projektgruppen är Vargbacken ett unikt projekt på flera sätt. Bland annat för att det i praktiken handlar om att skapa ett helt litet bostadsområde med egen identitet. Det har också varit givande och spännande att ta fram ett boende med anpassning för och i samverkan med en specifik målgrupp redan från början. Vi ser fram mot att få göra Vargbacken till verklighet under åren som kommer.

Vargbacken byggs i etapper

Vargbacken är ett omfattande projekt som kommer att resultera i ett helt litet bostadsområde. Därför kommer byggnationen ske i flera etapper. Etapp 1 pågår som bäst med uppförande av punkthusen, i nästa etapp byggs tio parkvillor och avslutningsvis de återstående parkvillorna i etapp 3.