En våning rest!

Arbetet med seniorboendet på Vargbacken på Ingarö fortsätter som planenligt. Vi kan nu se de fyra punkthusens hela ”fotavtryck” på tomten, på bilden pågår arbetet med att gjuta väggarna i den första av fyra våningar på Vargbacksvägen 6 och 8. Totalt blir här 64 hyreslägenheter på 2 -3 rok, anpassade för personer 55+.