Grundläggning av punkthusen

Arbetena på Vargbacken fortskrider och inom kort avslutas arbetet med pålning och grundläggning av punkthusen. I vinter kommer härefter stommarna att resas och vår byggnation kommer att synas på ett mer tydligt sätt. Enligt idag gällande plan kommer punkthusen att vara färdigställda våren 2020.