Bygglov!

I somras beviljades vi bygglov för Vargbacksvägen 2, 4, 6 och 8! Detta innebär att vi i höst påbörjar grundarbetena för fyra punkthus och 64 lägenheter som enligt idag gällande plan kommer att vara färdiga för inflyttning under första hälften av 2020. Vi beviljades även bygglov för de tio första parkvillorna med sammantaget 40 lägenheter och detaljprojekteringen av dessa är nu i full gång!

Markarbetena är sedan i somras i gång och etapp 1 beräknas vara färdig i höst då arbetena med punkthusen inleds.