Det går framåt för Vargbacken!

Tisdagen den 12 juni behandlades vår bygglovsansökan om fyra punkthus i byggnadsnämnden, 64 lägenheter, och vi inväntar nu med spänning protokollet i vilket vi förhoppningsvis beviljas bygglov.

Etableringen av arbetsplatsen är i sin slutfas. Markarbetena påbörjas inom kort för att därefter pågå under sommaren. Redan nu har en byggväg anlagts och hela området kommer att stängslas in för att skydda omkringliggande natur och även vår närmsta granne, nämligen vattensalamandern.

Under hösten tas det första spadtaget för punkthusen och enligt idag gällande plan påbörjas först byggnationen av punkthuset på Vargbacksvägen 2 följt av Vargbacksvägen 4, 6 och 8.

Efter sommaren återkommer vi med mer detaljerad information om hur lägenheterna kommer att se ut, utrustas och vad de kommer att kosta.

Fram till dess önskar vi er en skön sommar!